‘ซินแสนัตโตะ’ เสริมดวงชะตาให้เฮงรับเทศกาลกินเจ

a

เคล็ดลับเทศกาลกินเจ! ‘ซินแสนัตโตะ’ เสริมดวงชะตาให้เฮงรับเทศกาลกินเจ

เทศกาลกินเจ 2565 ปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2565 อีกหนึ่งเทศกาลใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายจีน วันขึ้น 1 ค่ำ

ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฎิทินจีนจันทรคติ “เจ” หมายถึง การงดเว้นเพื่อความเรียบร้อยบริสุทธิ์(กินอาหารที่ไม่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์และผักบางชนิดที่มีกลิ่นฉุน)

ตามคติของพุทธศาสนามหายาน ในคัมภีร์ปั๊กเต้าเซียวไจเอียงสิ่วเมี่ยวเก็ง เล่มสำคัญของเทศกาลถือศีลกินเจ ใน 9 วันนี้ตามวัดจีน ศาลเจ้า

จะมีการจัดพิธีกรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา ในการสักการะบูชา กิ่วอ๊วงฮุกโจ้ว คือ พระพุทธเจ้า 7 พระองค์ และ พระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์

รวมเป็น 9 พระองค์ หรือ เราจะเรียกว่า ดาวนพพระเคราะห์ทั้ง 9 เราจะรู้จักกันในนาม พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัส

ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ พระราหู พระเกตุ ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมธาตุทั้ง 5 ให้มีความอุดสมบูรณ์ตามหลักโหราศาสตร์จีน อันประกอบไปด้วย ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *